~/upload/Hamnen.JPG
~/upload/Hamnen_6_original.jpg
~/upload/personal.png

Surte Hamn

Surte Hamn ligger vid Göta Älv, 8 km norr om Göteborg. Inom en radie på 15 mil finns 1,5 miljoner invånare. Huvuddelen av Surte Hamns verksamhet är småbulkhantering, men det finns även kapacitet och utrustning för annan verksamhet

Hamnen är genom sitt geografiska läge i Göta Älv och sin omedelbara anslutning till motorväg (E45 och E6) och järnväg ett strategiskt logistiknav för bulktansporter till och från den västsvenska regionen.